Prečo je požiarna ochrana dôlezitá ?

Základným princípom požiarnej ochrany je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach. Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. V prvom rade je to zabezpečovanie základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi právnickými osobami, respektíve fyzickými osobami, ako aj realizácie opatrení a kompetencií zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Protipožiarna ochrana a BOZP nie je len dôležitou súčasťou každého podniku ale aj legislatívnou povinnosťou

Vyriešime Vám Vašu potrebu kvalitne, rýchlo a dostupne, zároveň našou veľkou výhodou je cenová dostupnosť. Opýtajte sa nás, radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti.