Pracovná zdravotná služba

Home » Ponúkame Vám » Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnávateľovi kvalitnú službu pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov. Všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s zdravotnou spôsobilosťou na prácu, plnom rozsahu musí uhradiť zamestnávateľ. Od kategorizácie prác závisí aj frekvencia lekárskych prehliadok.

Pracovná zdravotná starostlivosť je taktiež legislatívnou povinnosťou.

Realizácia ochrany a podpory zdravia zamestnancovu:

Ochrana a podpora zdravia zamestnancov

Pracovná zdravotná služba, Lekárske prehliadky a Dohľad na pracovnými
podmienkami (trvale).

„dokumentácia“
– Špecifikácia rizík – pomenovanie
– Hodnotenie zdravotného rizika (objektivizácia)
– Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Ak sú riziká:
– Prevádzkové poriadky
– Technické, organizačné, alebo personálne opatrenia
– RÚVZ

Kontaktujte nás

Zavolajte alebo napíšte nám a my Vám radi pomôžeme alebo poradíme.