Legislatíva

Home » Legislatíva
Cielom Našej spoločnosti je hlavne ochrániť klienta pred zvyšovaním nákladov a platenia zbytočných pokút. Služby, ktoré ponúkame sú všetky zahrnuté v legislatívnom hľadisku, to znamená, že zamestnávateľ alebo majiteľ budov a areálov je tieto dôležitosti povinný zabezpečiť. Samozrejme požiarna ochrana, bezpečnosť práce a pracovná zdravotná služba nie je len o zákone, v prvom rade je to o ochrane ľudských životov a majetku. Ďalej pri zanedbaní týchto povinností môžu nastať problémy aj pri prípadnej poistnej udalosti, a to nevyplatením úrazu, škody na majetku, škody spôsobenú zamestnancom, atď., z dôvodu nezabezpečenia požiarnej ochrany, bozp a pracovnej zdravotnej služby. Vyhnime sa spolu zbytočným problémom a vsadme na istotu.

NENEHÁVAJME NIČ NA NÁHODU. VYHNIME SA SPOLU ZBYTOČNÝM PROBLÉMOM A VSAĎME NA ISTOTU ZDRAVIA A MAJETKU.