Bezpečnosť pri práci

Home » Ponúkame Vám » Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ako služba bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci prebieha

Bezpečnosť práce realizovaná našou spoločnosťou je veľmi efektívna. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme viditeľne znížiť stav ohrozenia zamestnancov pri práci. Realizovali sme bezpečnosť práce v menších aj väčších firmách a vo všetkých sme dosiahli požadovaný výsledok.

Postup pri Bezpečnosti práce (BOZP) – vytvorte si predstavu:

  1. Spracovanie resp. aktualizácia dokumentácie z oblasti BOZP
  2. Spracovanie resp. aktualizácia prevádzkových poriadkov v oblasti BOZP
  3. Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (tzv. školenia BOZP)
  4. Pravidelné prehliadky – kontroly objektov, spracovanie zápisov z kontrol
  5. Spracovanie záznamov v prípade pracovných úrazov
  6. Spracovanie záznamov v prípade školských úrazov
  7. Riešenie evidovaných a registrovaných pracovných úrazov so Sociálnou poisťovňou, Inšpektorátom práce a pod.
  8. Sledovanie legislatívy a prípadné zmeny v dokumentácii
  9. Poradenstvo s autorizovaným bezpečnostným technikom (ABT)
  10. Účasť ABT pri prípadných kontrolách Inšpektorátu práce a iných kontrolných orgánov v oblasti BOZP

Kontaktujte nás

Zavolajte alebo napíšte nám a my Vám radi pomôžeme alebo poradíme.