Požiarna ochrana

Home » Ponúkame Vám » Požiarna ochrana

Požiarna ochrana budov

Z roka na rok sú legislatívne podmienky náročnejšie, pribúda viac kontrol a taktiež sú oveľa prísnejšie ako minulé roky, preto je nevyhnutným riešením pravidelná kontrola a správa všetkých dôležitých súčastí spojených s požiarnou ochranou.

Jedine pravidelnou starostlivosťou zabezpečíme zníženie počtu nákladov a rizika požiaru. Následne dôjde k zlepšeniu chodu firmy, a tým prestanú majitelia alebo prevádzkovatelia budov zažívať zbytočné starosti.

Ako služba protipožiarnej ochrany prebieha

Požiarna ochrana realizovaná našou spoločnosťou je veľmi efektívna. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme viditeľne znížiť stav ohrozenia pred požiarom. Realizovali sme protipožiarnu ochranu v menších aj väčších firmách a budovách, a vo všetkých sme dosiahli požadovaný výsledok.

Postup pri požiarnej ochrane – vytvorte si predstavu:

  1. Vypracovanie prvotnej dokumentácie OPP
  2. Vykonávanie odborných preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle zákona o OPP
  3. Odborné zápisy do požiarnej knihy
  4. Kontrola miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, kontrola požiarnych uzáverov
  5. Pravidelné vykonávanie školení
  6. Pravidelná odborná príprava protipožiarnej hliadky
  7. Zabezpečovanie revízií hasebnej techniky
  8. Pravidelné aktualizovanie dokumentácie o OPP
  9. Účasť pri kontrolách
  10. Vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, odborné poradenstvo v oblasti OPP

K protipožiarnej ochrane je potrebné pristupovať, čo najskôr, dokonca ihneď kvôli zabráneniu možných požiarnych ohrození. Preventívnou a pravidelnou protipožiarnou kontrolou znížime možnosť požiaru, ohrozenia zamestnancov a predídeme týmto nákladom spojenými so škodami. Požiarnou ochranou sa rovnako zníži aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľom budov.

Kontaktujte nás

Zavolajte alebo napíšte nám a my Vám radi pomôžeme alebo poradíme.